Stuur ons een e-mail
Home Home
Naar de homepagina
Stuur ons een e-mail

HospiLim

HospiLim Logo.JPG

Op 14 december 2010 werd de vzw HospiLim opgericht, bestaande uit Limburg Sterk Merk (LSM), de 9 Limburgse ziekenhuizen en de 3 psychiatrische centra, namelijk het Algemeen Ziekenhuis Vesalius Tongeren, Jessa Ziekenhuis Hasselt, Mariaziekenhuis Overpelt, Medisch Centrum St.-Jozef Bilzen, Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, Psychiatrisch Centrum Ziekeren Sint-Truiden, Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria Sint-Truiden, Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo Sint-Truiden, Revalidatie & MS Centrum Overpelt, Sint-Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder, Ziekenhuis Maas en Kempen Maaseik en Ziekenhuis Oost-Limburg Genk.

HospiLim heeft zich tot doel gesteld om:

  • Het overleg en de samenwerking tussen de Limburgse ziekenhuizen en psychiatrische centra te bevorderen door een gemeenschappelijk overlegplatform.
  • Synergiën en schaalvoordelen in het aankoopbeleid te realiseren ten behoeve van de leden.
  • Bij te dragen tot het vereenvoudigen en verbeteren van de werkingsprocessen, in eerste instantie door:
    • Als opdrachten- en/of aankoopcentrale op te treden voor de aankoop van goederen en diensten zoals omschreven in art. 2, 4° van de wet op de overheidsopdrachten d.d. 15 juni 2006.
    • Bijstand en coördinatie te verlenen en het samenbrengen, opbouwen en overdragen van kennis, ervaring en competenties op vlak van overheidsaanbestedingen, risicobeheer, logistieke processen, outsourcing van niet-kernactiviteiten, informatietechnologie enz. met als doel om de kwaliteit van de dienstverlening met betrekking tot de kernactiviteiten te optimaliseren.

De meerwaarde van HospiLim voor de aangesloten leden zit voornamelijk in:

  • Een versterking van het zorglandschap in Limburg.
  • Een betere focus op kernactiviteiten door de versterking van een aantal ondersteunende functies.
  • Inspelen op actuele trends in de zorg.

Na de oprichting op 14 december 2010 en het installeren van de Raad van Bestuur en het Managementcomité, beide onder het voorzitterschap van gouverneur Herman Reynders, werden Benny Stevens en Ils Mols als respectievelijk manager en aankoper aangetrokken om de activiteiten van HospiLim als opdracht- en aankoopcentrale op te starten.

Vanaf september 2011 is HospiLim operationeel. In eerste fase zal HospiLim als opdrachtencentrale een shortlist van (niet) medische verbruiksgoederen hernegociëren voor de leden. Op termijn zal dit uitbreiden naar een breder scala van goederen en diensten waarover HospiLim ten gepaste tijde ook verder zal communiceren éénmaal de eigen website (www.hospilim.be) operationeel is en/of via de aangesloten ziekenhuizen.

Naast de versterking van het management is onder leiding van dr. Yves Breysem een Beleidswerkgroep geïnstalleerd. De werkgroep richt zich op onderwerpen als accreditering & patiëntveiligheid, transnationale ziekenhuiszorg, relatie 2de- en 1ste-lijn en opleiding & tewerkstelling.

HospiLim is bereikbaar op de campus Diepenbeek van UHasselt in de life sciences incubator Bioville (www.bioville.be).

Contact:              HospiLim
                             Bioville - Agoralaan Abis
                             3590 Diepenbeek
                             Tel. 011 28 69 63
                             info[!]hospilim.be

Manager:               benny.stevens[!]hospilim.be

Aankoper:              ils.mols[!]hospilim.be